Om programvare.

Optimaliser dokumentarbeidsflyten med vår avanserte programvare for innsamling og distribusjon.

Strømlinjeform arbeidsflyten din for å maksimere produktiviteten i din bedrift. Ricoh kan forbedre arbeidsflyten slik at digitaltrykk blir mer effektivt og dokumentene du produserer blir bedre. Vår programvare støtter hele prosessen fra digital sending av jobber og variabel datautskrift, til verktøy som hjelper deg med å håndtere arbeidsflyten.

Produktresultater

TotalFlow-løsninger

Digital Storefront

A close up handshake.

Den justerbare nettbaserte shopping- og kommunikasjonsplattformen for tilgang hele døgnet.